Vårdcentral

I samarbete med Centralhälsan, Bräcke diakoni, Falköping

I Falköpings kommun bor många utlandsfödda. Vårdcentralen har därför många patienter med bristande förståelse för svenska språket.

Verksamheten har behov av bildstöd som kan användas av personal i receptionen för att minska risken för missförstånd och för att kunna ge information om exempelvis tider och återbesök. Dessutom behöver verksamheten kunna ta emot patienter akut och snabbt veta vad patienten besväras av och få korrekt information angående exempelvis smärta.

Bildstöd

Nedan ser du bildstöden som kan användas på en vårdcentral.

Liknande bildstöd