Kom igång med Bildstöd

1. Få inspiration genom KomHIT-modellen.

Se våra filmexempel och filmade föreläsningar och läs det material vi rekommenderar för att få förståelse för hur bilder kan stötta kommunikationen i många olika sammanhang. Du kan också gå kurs på Dart eller via vår webbplats.

Se våra utbildningar

2. Fundera på hur du kommunicerar idag.

I vilka situationer kan det behövas bilder som stöd för kommunikationen? Tänk igenom vilka de olika momenten är och hur kommunikationen i dessa kan förtydligas.

3. Skapa ditt bildstöd på bildstod.se.

Registrera dig på bildstod.se! Där kan du tillverka bildscheman, informationsmaterial, kallelser och samtalskartor av olika slag.

Gå till bildstod.se

4. Inför bildstöden i din vardag.

Skriv ut dina bildstöd och börja använda dem på det sätt som du kom fram till i steg 2.

Användare berättar

Bildstöd används på många håll inom både sjukvård och tandvård. Här nedan kan du läsa några kommentarer vi har fått från användare runt om i landet, och se ett par filmer på hur det kan användas i praktiken.

Sjukvården

“Han visste vad som skulle ske på grund av bildtexten i informationen och hade bestämt hemma vad vi skulle avleda med under provtagningen i lustgas. Han ville ta fler prover i lustgas snart igen” (förälder till pojke, 13 år, med autism, ADHD och diabetes som vägrat provtagning i flera år)

Pojke, 5 år, som genomgår neuropsykiatrisk utredning och kommer för att genomgå en magnetkameraundersökning i narkos. Har vanligtvis svårt att vara stilla, men sitter nu i sängen med sjukhusskjortan på och väntar för att kunna ta bort fler bilder i boken.

“Jag hade aldrig fått med mig Kalle hit utan bildkallelsen” (förälder vid besök på barnneuropsykiatrisk mottagning)

“Jag tyckte det verkade barnsligt med bilder, men min 12-åring ville absolut att vi skulle ha det hemma också” (förälder på barnneuropsykiatrisk mottagning)

“Jag trodde faktiskt inte att det [bildstöd] gjorde så stor skillnad i verkligheten, fast jag visste ju i teorin. Jag går ingenstans utan min knippa” (läkare på barnneuropsykiatrisk mottagning)

Tandvården

“Fantastiskt bra med kallelse med bildstöd. Felix har haft mycket oro i magen inför tandläkarbesöket, men kände sig lugnare efter att vi gått igenom bilderna tillsammans” (förälder till åttaårig frisk pojke som är inremitterad för tandbehandling pga tandvårdsrädsla)

“Har inte fungerat till tandvård tidigare, men tack vare bildstödet tycker Anton att det är roligt att gå till tandvården” (förälder till tioårig pojke med autism)

“Nu ska vi lägga salva och sedan ska vi droppa sovvatten det ser jag på bilderna så jag vet” (åttaårig pojke med autism i lagningssituationen)

Frågor & Svar

Här finns svar på frågor vi fått från personer som hört av sig.

  • Ett bildstöd är oftast en samling av bilder som har till syfte att underlätta förståelsen av tillvaron. Det ger också en möjlighet att uttrycka sig om man har begränsningar i sitt tal och språk. Bilderna i ett bildstöd kan vara ordnade på olika sätt beroende på syfte, individuella behov och förmågor. De kan finnas i pappersformat eller på dator, surfplatta eller telefon (digitalt). Om bildstödet är digitalt finns det möjlighet att få uppläst tal till bilderna, vilket kan ge extra stöd för många.

  • Din son har säkert god nytta av bildstöd, särskilt i obekanta situationer. Att få se en bild samtidigt som någon förklarar med talat språk hjälper många att förstå en situation bättre. Det hjälper också den som förklarar att vara mer tydlig och konkret. Dessutom kan bilderna skapa större möjlighet att ställa frågor, eftersom bilderna finns kvar och inte bara försvinner bort, som orden.

  • Bildstödsverktyget är en helt fristående webbsida. När Sahlgrenskas sida är öppen visas den i en webbläsare – oftast Internet Explorer eller Google Chrome. Bredvid Sahlgrenskas adressfält högst upp kan du klicka på en liten ruta som öppnar en ny flik. Ett tomt adressfält kommer upp där du kan skriva in adressen www.bildstod.se

     

    Tänk på att bildstod.se kräver att du registrerar dig. Du kan inte logga in med ditt VGR-id.

  • Du behöver inte vara orolig för att bildanvändning ska minska din flickas möjligheter att utveckla sitt tal. Forskning visar att det snarare ökar möjligheterna till talutveckling. Bilderna ger större möjlighet till kommunikation och samspel och tränar på så sätt både språk och tal.

  • Alla som är intresserade av området kommunikationsstöd kan genomgå KomHITs webbutbildning. Du kan välja olika upplägg beroende på vem du är. Projektgruppen har valt ut delar som kan vara intressanta för olika grupper, men det är fritt fram att välja vilket upplägg du vill.