Materialbanken

Här hittar du exempel på olika typer av bildstöd, filmer, instruktioner och annat som inspirerar till användning av kommunikationsstöd.

 

 

På KomHIT Flyktings sida hittar du också en mängd bildstöd för vårdsituationer på svenska och flera andra språk.

 

 

Till KomHIT Flykting
 • Implementering av bilder för kommunikation med människor på flykt – upplevelser hos personal inom neonatalvård

  2017-05-26

  Läs magisteruppsatsen av Malin Karlsson och Åsa Blom.

  Öppna
 • Modell för att skapa kommunikationsstöd

  2017-04-05

  För att ett kommunikationsstöd ska fylla sitt syfte är det bra att ta hjälp av några viktiga punkter när du skapar det. I KomHIT har vi använt denna modell som vi kallat för Processkartläggning KomHIT

  Öppna
 • En förälders erfarenheter

  2017-04-05

  Hur kan du som förälder göra för att förbereda ditt barn inför vårdbesök? Här får du tips.

  Öppna
 • Kommunikationsstöd - vad och hur?

  2017-04-05

  Kommunikationsstöd finns för olika situationer, syften och i olika former. Här kan du se en genomgång.

  Öppna
 • Om bemötande i vården

  2017-04-05

  Person som använder alternativ och kompletterande kommunikation ger goda råd till sjukvårdspersonal.

  Öppna
 • Bildkallelse inför operation

  2017-04-05

  Mamma med 2,5-årig dotter läser kallelsebrev med bildstöd, från sjukhuset.

  Öppna
 • Förberedelse för barnneuropsykiatrisk utredning

  2017-04-05

  Mamma och 4-årig son läser kallelsebrev med bildstöd, från utredningsenhet. Vid besök återkopplas sedan till bildkallelsen.

  Öppna
 • Förberedelse med bildschema innan operation.

  2017-04-04

  Mamma och dotter 2,5 år går igenom bildschema som förberedelse inför operation.

  Öppna
 • Många barn tycker det är obehagligt att besöka läkaren och tandläkaren

  2016-09-02

  Artikel i Folkhälsa från Mediaplanet. Tidningen syftar till att diskutera och informera om aktuella folkhälsofrågor.

  Öppna
 • Montera en kommunikationsknippa

  2016-08-04

  Instruktion för att montera en kommunikationsknippa

  Öppna

Viktigt om bildstod.se

Länkar till färdiga bildstöd leder till www.bildstod.se och om du inte är inloggad där kommer du till inloggningssidan, där du loggar in eller skapar nytt konto. När du loggat in får du söka bildstödet med hjälp av informationen om titel, kategori  och taggar eller gå tillbaka och hämta länken på nytt.

Kom igång med bildstöd.

Så kommer du igång