Rätten till kommunikation

Hämta postern "Rätten till kommunikation"

Rätten att kommunicera - i lagen

Rätten att kommunicera - i praktiken

Barnkonventionen

Barnkonventionen garanterar alla barns rätt till inflytande, information, lika värde och att må bra. För att alla barn ska kunna vara delaktiga och få information är det viktigt att kommunikationen är tillgänglig.

Barnkonventionen

FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning

FNs konvention för personer med funktionsnedsättning antogs av Sverige 2009. Konventionen slår bland annat fast att alla har rätt att få uttrycka sin åsikt och att kunna få tillgång till förståelig information. I artikel 2 finns definitioner för vad konventionen menar med kommunikation och språk. Detta är en viktig grundval för KomHIT-modellen.

Funktionshinderkonventionen

Kom igång med bildstöd.

Så kommer du igång