Forskning

Här hittar du vetenskapliga arbeten som gjorts i anknytning till KomHIT. Du kan till exempel läsa bokkapitel, artiklar och uppsatser.

 • Implementering av bilder för kommunikation med människor på flykt - upplevelser hos personal inom neonatalvård

  2017-05-29 Uppsats

  Blom, Å., Karlsson, M. (2017)
  Magisteruppsats i logopedi vid Göteborgs universitet
  Studien undersökte implementeringsprocessen av ett bildstödsmaterial på en neonatalavdelning genom intervjuer med vårdpersonal. Även personalens upplevelser av att kommunicera med patienter på flykt med och utan bilder undersöktes.

  Öppna
 • Barns delaktighet och användning av bildstöd - en pilotstudie av KomHIT-modellen i allmäntandvården

  2016-08-31 Uppsats

  Gunnerek, J & Gustafsson, A (2016)
  Magisteruppsats i logopedi vid Göteborgs universitet
  Studien undersöker genom två delstudier barns delaktighet i tandvård i relation till ökad kommunikativ tillgänglighet.

  Öppna
 • Hur uppfattar barn, föräldrar och personal bilder som stöd för kommunikation? En pilotstudie inom barn- och ungdomspsykiatri

  2016-08-31 Uppsats

  Beijer, J (2016)
  Magisteruppsats i logopedi vid Göteborgs Universitet.
  Studien utvärderar och beskriver hur barn, föräldrar och personal vid en barn- och ungdomspsykiatrisk specialmottagning upplever användning av bilder för att förtydliga information och kommunikation i vårdsituationen.

  Öppna
 • Evaluating the Impact of AAC Interventions in Reducing Hospitalization related Stress Challenges and Possibilities

  2016-06-20 Artikel

  Thunberg, G., Törnhage, C.-J., & Nilsson, S. (2016)
  Publicerad i: Augmentative and Alternative Communication

  Öppna
 • Meeting the communicative rights of people with autism: Using pictorial supports during assessment, intervention and hospital care

  2016-03-07 Bok

  Thunberg, G., Johansson, M., & Wikholm, J. (2015).
  Publicerad i: M. Fitzgerald (Ed.), ISBN: 978-953-51-2037-7, InTech
  En beskrivning av hur bedömning, intervention och sjukhusvistelser bättre kan möta de kommunikativa rättigheterna hos personer med svårigheter inom autismspektrat och förbättra aspekter av aktivitet och deltagande.

  Öppna
 • Vikten av sjukhusmiljöns utformning för att främja kommunikation och delaktighet hos barn med kommunikationssvårigheter utifrån ett föräldraperspektiv

  2016-03-07 Uppsats

  Andersson, J. & Vulkan, H. (2012).
  C-uppsats i arbetsterapi vid Göteborgs Universitet.
  Studien beskriver vad föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter upplever och har för önskemål kring miljöns utformning för att främja barnets kommunikation och delaktighet i samband med sjukhusvistelse.

  Öppna
 • Barns kommunikation i vårdprocessen vid nålrelaterade procedurer i sedering med lustgas

  2016-03-07 Uppsats

  Vantaa Benjaminsson, M. (2014).
  Magisteruppsats i vårdvetenskap vid Högskolan I Borås.

 • Typiskt utvecklade barns uppfattningar om bilder tänkta för samtal om känslotillstånd vid sjukhusvistelse.

  2016-03-07 Uppsats

  Holstensson, J. & Karlsson, C. (2012).
  Magisteruppsats i logopedi vid Göteborgs Universitet.
  Studien validerar ett bildmaterial som används för att fråga barn om deras känslotillstånd vid sjukhusvistelse genom att tillfråga typiskt utvecklade barn mellan 1-4 års ålder om ett antal ritade bilder och värdeskalor.

  Öppna
 • Pilotutvärdering av KomHIT: Hur uppfattar vårdpersonal och föräldrar bilder som kommunikationsstöd i barnsjukvård?

  2016-03-07 Uppsats

  Johansson, M., & Wikholm, M. (2014).
  Magisteruppsats i logopedi vid Göteborgs Universitet.

  Studien beskriver en utvärdering av bilder som kommunikationsstöd inför och under sjukvårdsprocesser inom barnsjukvård inom ramen för KomHIT-projektet som gjorts med personal och föräldrar.

  Öppna
 • Strategies that assist children with communicative disability during hospital stay: Parents’ perceptions and ideas.

  2016-03-07 Artikel

  Thunberg, G., Buchholz, M., & Nilsson, S. (2015).
  Publicerad i: Journal of Child Health Care

 • 1
 • 2
 • 1 av 2